HOÁ DẦU LONG SƠN

 • Tên dự án: Tổ hợp lọc, hoá dầu Miền Nam
 • Vị trí: Long Sơn, Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Nhà thầu: Lilama, Technip, Posco E&C
 • Thiết bị: Ringlock; BS1139
 • Thời gian: 2019-2022

Liên hệ hotline

0979.308.945

Dự án Tổ hợp hóa dầu Long Sơn do Tập đoàn SCG (Thái Lan) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đăng ký khoảng 5,4 tỷ USD, quy mô gần 400 ha đất, gần 70 ha đất có mặt nước và khoảng 194 ha mặt nước để làm cảng. Các hạng mục thi công sẽ bắt đầu triển khai từ tháng 11/2019 và đồng bộ vào đầu năm 2020. Tổ hợp hóa dầu Long Sơn dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ có công suất 950.000 tấn ethylen, 400.000 tấn PP, 450.000 tấn HDPE, 500.000 tấn LDPE trong 1 năm.

 • Tên dự án: Tổ hợp lọc, hoá dầu Miền Nam
 • Vị trí: Long Sơn, Bà Rịa-Vũng Tàu
 • Chủ đầu tư: SCG Thái Lan
 • Tổng diện tích: 700 ha
 • Loại hình phát triển: Công nghiệp nặng
 • Nhà thầu thi công: Posco E&C, Lilama, Technip